Kategoriya Fuselage / torso

Fuselage / torso
Fuselage / torso

Fuselage / torso

Odamlarda burma tananing markaziy qismini, ya'ni bosh, qo'l va oyoqlardan tashqari hamma narsani anglatadi. Anatomik ravishda magistral atamasi ko'pincha ishlatiladi. Torso ko'pincha plastik san'atida vakillik sifatida ishlatiladi. Anatomiyada tananing bir qismi terminologiya bilan cheklanishi mumkin.

Read More

Fuselage / torso

Fuselage / torso

Odamlarda burma tananing markaziy qismini, ya'ni bosh, qo'l va oyoqlardan tashqari hamma narsani anglatadi. Anatomik ravishda magistral atamasi ko'pincha ishlatiladi. Torso ko'pincha plastik san'atida vakillik sifatida ishlatiladi. Anatomiyada tananing bir qismi terminologiya bilan cheklanishi mumkin.
Read More